Příběh z praxe:

Když vám finanční koučka změní život k lepšímu

Jak Simča z finally! pomohla architektce Evě najít tu správnou profesní roli a uvažovat o penězích jinak

Klasičtí finanční poradci vám možná zařídí hypotéku a prodají – nebo vnutí – pár pojistek. Ti opravdu dobří odborníci na osobní finance ale chápou, že jde o něco víc než o bankovní produkty a stávají se spíše finančními spojenci nebo finančními kouči svých klientů. Tak jako v příběhu Simči a Evy. Simčin přístup k penězům pomohl Evě projít cestu od rozhlížející se studentky architektury k originálnímu pojetí architektky zaměřené na komunikaci s lidmi.

NASTARTOVÁNÍ PENĚZ 

PO VYSOKOŠKOLSKÉM STUDIU

Chodily spolu na gympl. Z Evy se stala architektka a ze Simči finanční poradkyně. Obě mají společné, že svoji profesi chtějí dělat jinak. To ale vyžaduje dostatek zdravého sebevědomí, odvahy – a umění hospodařit s penězi.

Ač se profese Evy a Simči zdají velmi odlišné, mnohé je spojuje: Evu po studiích nebavilo navrhování projektů u počítače, ale rozhovory s lidmi o jejich bydlení a snech. Simča zase po zkušenostech s profesí finančních poradců opustila zajeté koleje a profilovala se jako poradce-kouč, který pomáhá především udělat si jasno v tom, k čemu kdo peníze v životě potřebuje.

Dalo by se říct, že v jejich ideálním vidění světa jsou na prvním místě lidé – a teprve pak nástroje a způsoby, jak lidem pomoci plnit jejich sny.

 

Eva si po studiích stále více uvědomovala, že Simča používá peníze jinak než ona. Eva byla od rána do večera v práci a starala se o to, aby měsíčně „tak nějak vyšla“. Viděla ale, že Simča si život užívá, dovolí si hezké věci, dovolenou a tvoří zajímavé zdroje do budoucna. Jenže – jak toho dosáhnout?

Eva: „Chtěla jsem být v klidu, dělat věci, které mě baví a neřešit peníze. Mé nastavení z rodiny a ze školy však bylo, že dělat to, co mám ráda a vydělávat přitom peníze, se vylučuje.“

KOUZLO KAŽDODENNÍ 

PÉČE O PENÍZE


Simona: „Rezerva na účtu není jen nedotknutelná suma peněz. Má důležitý vliv na sebevědomí a pocit vlastní jistoty. Díky ní si můžete vybírat co budete dělat a říkat NE s lehkostí.“

Jejich první vážný pracovní rozhovor se udál, když bylo Evě 26 let, měla ukončenou školu, pracovala jako živnostník v architektonickém studiu v Plzni za 15.000 Kč měsíčně a v hlavě měla ohledně financí pořádný chaos. Řešila, co se stavebkem, jestli si ponechat smlouvu o zaměstnanecké odpovědnosti, jestli se pojistit… a jak vůbec docílit, aby byla v životě finančně v pohodě. To byl START. A brzy došlo i na rozhovor o příjmech, výdajích, rezervách, zavedení obálek na měsíční a roční výdaje, odkládání na investice… Protože tyto věci dělají rozdíl v tom, jestli člověk pouze přežívá, nebo může od života dostat to, po čem touží.

Když máte peníze na účtu, cítíte se lépe, než když je tam nemáte. Ač to zní banálně, je to naprostý základ, a pro živnostníky to platí dvojnásob. Bez rezervy totiž nemůžete dělat, co opravdu chcete. Důležitou kapitolou spolupráce Evy se Simčou tak bylo, jak vůbec finančně fungovat jako živnostník, jak si říkat o peníze a jak řešit nepravidelný příjem.

JAK ZAČÍT INVESTOVAT 

BEZ PENĚZ

Rodiče to s námi míní dobře a jeden z těch nejlepších nástrojů, které jejich generace měla k dispozici, bylo stavební spoření. To měla od rodičů založené i Eva. Zvažovala ho využít pro koupi vlastního bydlení, ale láska její plány změnila: potkala Jirku a ten už svůj byt měl. Zároveň přemýšlel o penězích o trochu pokročileji. Zajímaly ho investice a pasivní příjem. A tak nakonec vznikl návrh použít stavebko jako investici do nového developerského projektu, který projektuje Jirkovo architektonické studio 2MAD.

Kromě tohoto jednorázového vkladu, poradila Simča Evě investovat pravidelně měsíčně do ETF, k teré se skládá z akcí, dluhopisů, zlata a kryptoměn, takže nabízí velkou diverzifikaci, a tím i spolehlivost pro ty, kteří nemají s investováním větší zkušenosti. Pravidelné měsíční investování je skvělou volbou pro každého, kdo na začátku nemá volné investiční peníze. Dnes, v létě 2022, je developerský projekt před dokončením a Evě a Jirkovi umožní vyplacené peníze splatit dluhy u rodičů a reinvestovat. A to už v o cosi zajímavějších částkách než před čtyřmi lety.

Eva: „Rodiče nebyli z toho, že bych stavebko použila na jiné účely, vůbec nadšení. I když nakonec souhlasili, dobrý pocit z mé investice do developerského projektu mají až dnes, po čtyřech letech, když se tam mohou jít podívat.“

MATEŘSTVÍ A NOVÁ 

PROFESNÍ ROLE

 

Simona: „Mateřská neznamená, že žena přestane produkovat hodnotu. Přesune tvorbu jinam – a o to silnější a zralejší se pak vrátí do pracovního procesu.“

Po pár letech práce v rámci architektonického studia 2MAD je teď Eva na rodičovské dovolené. Márovi je už 10 měsíců a postupně se chce vrátit do pracovního procesu. Být matkou seřadí ženě hodnoty ještě o cosi lépe, než jak je měla nastavené dříve. Péče o dítě zvyšuje vlastní hodnotu a dodává Evě odvahu jít opravdu tou vlastní originální cestou architektky-koučky, což je profese, která u nás dosud není zavedená. Eva bude nadále spolupracovat s architektonickým studiem 2MAD, chce ale službu pro lidi, kteří si nejprve potřebují ujasnit, co od svého bydlení očekávají, nabídnout i samostatně. Nebude se vás ptát, jestli chcete dveře do zahrady nebo preferujete dřevo či beton.

Zeptá se vás na vaše ideály, pomůže vám oprostit se od přesvědčení o tom, co je a co není možné a pomůže najít soulad mezi partnery či v rodině. Nakonec s vámi najde řešení, které jste vůbec nečekali.

Eva tak ve prospěch svých klientů využije své nejsilnější stránky a bude dělat to, co ji skutečně baví. Přitom zůstává u své původní profese, jen v jejím rámci našla tu správnou roli. Pomohla ji k tomu i finanční a životní stabilita, které dosáhla díky spolupráci se Simčou.

Je to skvělý příklad, jak finanční spojenec dokáže lidem změnit život k lepšímu. Ne tím, že rozumí pouze penězům, ale tím, že rozumí lidem a jejich myšlení, potřebám a hodnotám – a peníze chápe jako jeden z nástrojů ke šťastnějšímu životu.

Proč by Eva doporučila Simču jako svého finančního spojence?

Eva: „Simča se nezajímá o peníze, ale o člověka. Svými otázkami změnila kompletně mé myšlení, ukázala mi, že si v životě mohu dovolit, co chci, a peníze jsou k tomu už jen praktickým prostředkem. Kromě toho je sama ztělesněním hojnosti a bohatství, a to mě neustále inspiruje. Spolupráci s ní doporučuji každému, kdo si chce v životě splnit své sny a ví, že peníze jsou k tomu také potřeba.“

A co vy?
Taky potřebujete dobrý START?

Pokud ještě Simču neznáte a nemáte ve svém okolí nikoho jiného, kdo by skutečně inspiroval vaše myšlení, postoj a návyky týkající se peněz, neváhejte se jí ozvat. A třeba podpoří i vás v tom, jak dobře provázat váš život s penězi.

Simona Nováková

Mou prioritou je, aby klient ze schůzky vždy odcházel bohatší, než přišel – nejen finančně, ale i životně. Když totiž nemá člověk srovnaný život a jasně nastavené hodnoty, peníze pro něj budou vždy spíš starostí.

 

Při své práci využívám dlouholeté expertní znalosti trhu i osobního rozvoje, přičemž vše zmíněné se střetává v pojmu „investování“. Jako investici vnímám cokoliv, co zlepšuje kvalitu života klientů, patří sem tedy i investice do vzdělání a seberozvoje. Proto mě moji klienti vidí více jako finančního kouče a konzultanta než finančního poradce

Příběh připravila Milena Yasmin Žitníková ze studia StartOnline.