Vize pasivního příjmu

Na naši první schůzku s Alešem si vzpomínám velmi jasně – tehdy totiž kupoval svou první investiční nemovitost a bylo potřebné převzít úvěr prodávajícího. S Alešem jsme si rozuměli nejen po stránce pracovní, ale i lidské, a tak jsme během příprav zabředli i do hlubších detailů jeho majetku a po několika setkáních jsme se domluvili na spolupráci, velkém přerodu.

Aleš s manželkou Radkou vlastní a provozují velmi úspěšnou společnost. Věnují ji velké množství času,
a tak jsme se domluvili, že se o finanční část jejich
života budu starat já. Nejdříve jsme společně vytyčili
výsledek, pro který jsme ochotni měnit veškeré zaběhlé cesty a následně se pustili do práce (rozhodli jsme se vytvořit pasivní příjem během následujících 10 let ve výši cca 80 000 Kč měsíčně tak, aby byli zajištění).

Nyní jsou to tři roky, co jsme začali tvořit finální
rentu. Pro dosažení výsledku používáme nástroje
podílových fondů, fondy kvalifikovaných investorů
a promyšlenou práci s měsíčním cashflow. V neposlední řadě je část portfolia alokována v nemovitostech s rozumným podílem financování hypotékami.

V tomto případě jsme vytipovali konkrétní nemovitosti určené k dlouhodobým pronájmům. Zároveň jsme se postarali o zajištění architektonického návrhu bytů a realizaci rekonstrukci za pomocí ověřené stavební firmy. Dnes jsou všechny tři byty úspěšně pronajaty, držíme dostatečně velkou hotovost pro další možné příležitosti a zároveň je adekvátní část portfolia v tržních nástrojích – podílových fondech a fondech kvalifikovaných investorů.