Touha po finanční svobodě

Filip je pro mne důkazem toho, že nemusíte vydělávat statisíce, abyste od základu změnili svůj život k lepšímu. Když za mnou poprvé přišel, byl v situaci, kdy skoro nic neměl, ale rozhodl se uchopit život do vlastních rukou, vzít za něj zodpovědnost a být aktivní.

S Filipem jsme se na první schůzce bavili o jeho tužbách a životních prioritách. Projednali jsme potřebu vlastního bydlení, tvorbu finanční rezervy, investice a zajištění. Společně jsme vytvořili plán, podle kterého postupujeme a díky kterému za pár měsíců zafinancujeme Filipovu hypotékou na vlastní bydlení.

Vytvořená rezerva bude částečně sloužit jako vklad na koupi zmiňovaného bydlení a zároveň bude
jakýmsi „polštářem“ pro klid duše.

Filip se nemusí bát výpadku příjmu z důvodu změny práce či krátkodobé nemoci. Pokud by mu do života vstoupila závažnější událost, pomůže mu jeho nové rizikové životní pojištění. Filip je mladý a zdravý, proto jsme zvolili především velká rizika jako pojištění invalidity, vážných onemocnění a pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Dalším velkým tématem jsou investice. Na základě zkušeností jsme se s Filipem dohodli na pro něj vhodné investiční strategii. Do investic bude měsíčně odvádět více jak 15 z čistého příjmu. To ho v budoucnu zajistí na stáří, a ať už to se státním důchodem dopadne
jakkoli, nebude na něm nijak závislý.